Ενέργεια: Πολιτικές συνδρομές και ανέφικτες στρατηγικές

Η δημοκρατική υπεράσπιση του δικαιώματος των πολιτών στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για δωρεάν ή πολύ φτηνή ενέργεια χωρίς καμία επιβάρυνση φόρων καμία εξάρτηση της τιμολόγησής της είτε από

Αφιέρωμα στο Αστικό Πράσινο

Η δημόσια συζήτηση για τη σχέση των κατοίκων της μητροπολιτικής επικράτειας της πόλης Θεσσαλονίκη και των περιχώρων της με την επιφάνεια του εδάφους, με την κριτική των αντι-περιβαλλοντικών πολιτικών που απέδωσαν ακραία

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE για το Αστικό Πράσινο

Είναι κοινή διαπίστωση, ότι η έκταση των χώρων αστικού πρασίνου στις μεσογειακές περιοχές της Ευρώπης, βρίσκεται σε χαμηλή αναλογία ανά κάτοικο. Επιπλέον, και λόγω των κλιματικών μεταβολών, το αστικό πράσινο θα πρέπει

Απολιγνιτοποίηση – Ευκαιρία για ένα νέο όραμα για τη Δυτ. Μακεδονία

Σήμερα που οι καμινάδες σχεδόν έσβησαν, στην περιοχή υπάρχει απογοήτευση, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον. Η Δυτική Μακεδονία καλείται να καλύψει μια τεράστια απόσταση ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες του κλεισίματος
24 Οκτωβρίου, 2000